Seminari i radionice

Na seminar/radionicu možete se prijaviti popunjavanjem formulara koji se nalazi ispod spiska radionica, navođenjem rednog broja radionice/seminara kome želite da prisustvujete (možete se opredeliti za jednu ili više radionica/seminara).

Svi specijalizovani seminari i radionice održavaće se u nastavnom centru Stari grad, Dositejeva 13/I.

Rok za prijave: 05. jun 2017.

SPECIJALIZOVANI SEMINARI I JEZIČKE RADIONICE:

R. broj: Radionica/seminar: Dan / datum: Vreme održavanja:
1. Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja IELTS i TOEFL ispita Petak 09.06.2017. 11 – 11.45h
2. Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja FCE, CAE i CPE ispita Petak 09.06.2017. 11.45 – 12.30h
3. Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja GOETHE ispita Petak 09.06.2017. 12.30 -13.15h
4. Pisanje CV-ja i propratnog pisma na engleskom jeziku Nedelja 11.06.2017. 13-14.30h
5. Sastavljanje aplikacije za master studije na engleskom jeziku Nedelja 11.06.2017. 14.30 -16h
6. Pisanje CV-ja i propratnog pisma na nemačkom jeziku Subota 10.06.2017. 16 – 17.30h
7. Sastavljanje aplikacije za master studije na nemačkom jeziku Subota 10.06.2017. 17.30 – 19h
8. Tehnike učenja stranih jezika Nedelja 11.06.2017. 11 – 11.45h
9. Internet – prijatelj ili neprijatelj u učenju stranih jezika Nedelja 11.06.2017. 11.45 – 12.30h
10. Upoznavanje sa kulturom strane zemlje – NEMAČKA Nedelja 11.06.2017. 16 – 17.30h
11. Specijalizovane kreativne jezičke radionice: engleski jezik – podnivoi: STARTER, A1/1, A1/2, A2/1 Sreda 14.06.2017. 18 – 19.30h
12. Specijalizovane kreativne jezičke radionice: engleski jezik – podnivoi: A2/2, B1/1, B1/2, B1/3 Sreda 14.06.2017. 19.30 – 21h
13. Specijalizovane kreativne jezičke radionice: engleski jezik – podnivoi: B2/1, B2/2, B2/3, B2/4, C1/1, C1/3 Subota 10.06.2017. 16.30 – 18h
14. Specijalizovane kreativne jezičke radionice: nemačkijezik – podnivo: A1/1 Petak 09.06.2017. 18 – 19.30h
15. Specijalizovane kreativne jezičke radionice: engleski jezik – podnivoi: A1/2, A2/1 Subota 10.06.2017. 14 – 15.30h
16. Specijalizovane kreativne jezičke radionice: engleski jezik – podnivoi: A2/2, B1/1, B1/2, B1/3 Petak 09.06.2017. 19.30 – 21h
17. Specijalizovane kreativne jezičke radionice: italijanski jezik – podnivoi: A1/1, A1/2 Petak 09.06.2017. 16.30 – 18h
18. Specijalizovane kreativne jezičke radionice: španski jezik – podnivoi: A1/1, A1/2 Sreda 14.06.2017. 16.30 – 18h
19. Specijalizovane kreativne jezičke radionice: ruski jezik – podnivoi: A1/1, A1/2 Utorak 13.06.2017. 19.30 – 18h
20. Specijalizovane kreativne jezičke radionice: francuski jezik – podnivoi: A1/1 Utorak 13.06.2017. 18 – 19.30h
21. Specijalizovane kreativne jezičke radionice: norveški jezik – podnivoi: A1/1 Petak 09.06.2017. 13.30 -15h
22. Specijalizovane kreativne jezičke radionice: švedski jezik – podnivoi: A1/1 Petak 09.06.2017. 14.30 – 16h
23. Specijalizovane kreativne jezičke radionice: arapski jezik – podnivoi: A1/1, A1/2 Subota 10.06.2017. 16 – 17.30

*Podsećamo Vas da prisustvo na radionicama nije obavezno.

**Za održavanje svakog pojedinačnog seminara/radionice neophodno je da se prijavi minimum 10 polaznika. Centar EQUILIBRIO zadržava pravo da otkaže pojedinačni seminar ukoliko je broj prijavljenih polaznika  manji od 10.

Ime i prezime:

Broj telefona:

I-mejl:

Prijavljujem se za:

Saberite:

CLOSE
CLOSE