Info o programu - Program stipendiranja studenata

Info o programu

Program stipendiranja studenata – proleće 2019. 

 

Evropski pokret FUTURIS, u skladu sa svojim ciljevima promovisanja važnosti sekundarnog obrazovanja kod omladine, u saradnji sa EQUILIBRIO – Obrazovnim sistemom organizuje i tokom proleća 2019. Program stipendiranja studenata.

Program stipendiranja studenata – proleće 2019. osmišljen je tako da zainteresovanim studentima beogradskih fakulteta i visokih strukovnih škola omogući pohađanje kurseva stranih jezika, jezičkih radionica i specijalizovanih seminara, uz izdavanje zvaničnih sertifikata EQUILIBRIO – Obrazovnog sistema.

U ponudi su PREMIUM kursevi stranih jezika (engleski, nemački, italijanski, francuski, španski, ruski, norveški i švedski jezik) i Pripremni kursevi za polaganje TOEFL i IELTS ispita.

Nastava PREMIUM  kurseva stranih jezika organizuje se prema jedinstvenoj skali Saveta Evrope, od A1 do C1 nivoa.

Nastava Pripremnih kurseva za polaganje TOEFL i i IELTS ispita organizuje se za nivoe od  B2.3 do C1.

Program počinje u drugoj polovini marta 2019. i traje 3 meseca. Nastava se održava radnim danima (u popodnevnim i večernjim terminima) ili vikendom (u dnevnim terminima). Pohađanje PREMIUM kursa stranog jezika (ili Pripremnih kurseva za polaganje TOEFL i IELTS ispita) je obavezno, dok su radionice i seminari fakultativni.

Pravo na konkurisanje imaju svi studenti bez obzira da li su koristili ovaj vid stipendije u prethodnim Programima stipendiranja studenata.

Student kome bude odobren zahtev za stipendiju u obavezi je da redovno pohađa kurs stranog jezika i da polaže završne ispite. Prisustvo na minimum 70% nastave, kao i položeni završni ispiti, uslovi su za izdavanje zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO – Obrazovnog sistema.

Sertifikat kao dokaz znanja – sastavni deo Programa
stipendiranja studenata!

Ukoliko se student upisuje na jezik koji je već učio, ulaznim testiranjem biće precizno utvrđen trenutni nivo njegovog predznanja i shodno tome biće upisan na odgovarajući nivo učenja. Ulazno testiranje podrazumeva izradu pismenog testa koji obuhvata gramatičke i leksičke jedinice određenog jezika i radi se isključivo u prostorijama Centra.

Stipendije za studenteI OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU STIPENDIRANJA STUDENATA – PROLEĆE 2019:  

Program stipendiranja studenata sastoji se iz PREMIUM kurseva stranih jezika, Pripremnih kurseva za polaganje TOEFL i IELTS ispita,  jezičkih radionica i specijalizovanih seminara i izdavanja zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO – Obrazovnog sistema 
Pohađanje kursa stranog jezika je obavezno, dok su radionice i specijalizovani seminari fakultativni
Pravo na konkurisanje imaju svi studenti bez obzira da li su koristili ovaj vid stipendije u prethodnim Programima stipendiranja studenata.
Pravo na konkurisanje imaju studenti državnih i privatnih fakulteta i visokih strukovnih škola sa teritorije Beograda
Pravo na konkurisanje imaju studenti na osnovnim strukovnim, akademskim, master ili doktorskim studijama
Jezici koje možete pohađati u okviru ovog Programa su: engleski, nemački, italijanski, ruski, norveški, švedski, španski i francuski (Info o PREMIUM kursevima pročitajte na PREMIUM KURSEVI STRANIH JEZIKA)
Pripremni kursevi koje možete pohađati u okviru ovog Programa su: TOEFL i IELTS (info o Pripremnim kursevima pročitajte na Priprema za TOEFL i IELTS ispite)
Početak Programa je u drugoj polovini marta 2019.
Trajanje Programa je 3 meseca
Ukupan fond Programa je 60 školskih časova (nastava + radionice i seminari)
Tempo rada je dva puta nedeljno po 75 minuta ili jednom nedeljno po 150 minuta (blok nastava)
Termini za održavanje nastave su popodnevni i večernji (radnim danima) ili dnevni (vikendom)
Obezbeđen je rad u malim, mentorskim grupama polaznika (mentor prati napredak svakog polaznika pojedinačno od početka do kraja trajanja Programa obuke)

KURSEVI U PONUDI: NIVOI U PONUDI: LOKACIJA ODRŽAVANJA NASTAVE (nastavni centri): UKUPAN FOND PROGRAMA: TRAJANJE PROGRAMA: TEMPO RADA: TERMINI ZA NASTAVU:
Engleski i nemački A1-C1 Zeleni venac
Tašmajdan
Vračar – Kalenić
Novi Beograd – Ušće
Novi Beograd – Geneks
Voždovac -Trošarina
60
školskih časova
3 meseca 2 x 75 min (radnim danima)
ili x 150 min (vikendom)
popodnevni i večernji
(radnim danima)
ili dnevni (vikendom)
Italijanski, ruski, norveški, švedski, španski i francuski  A1/1 i A1/2
Pripremi kursevi za polaganje TOEFL i IELTS ispita B2.3 – C1 Tašmajdan
KURSEVI U PONUDI: NIVOI U PONUDI: LOKACIJA ODRŽAVANJA NASTAVE (nastavni centri):
Engleski i nemački A1-C1 Zeleni venac
Tašmajdan
Vračar – Kalenić
NBG – Ušće
NBG – Geneks
Voždovac – Trošarina
Italijanski, ruski, norveški, švedski, španski i francuski  A1/1 i A1/2
Pripremi kursevi za polaganje
TOEFL i IELTS ispita
B2.3 – C1 Tašmajdan
UKUPAN FOND PROGRAMA: TRAJANJE PROGRAMA:
60 školskih
časova
3 meseca
TEMPO RADA: TERMINI ZA NASTAVU:
2 x 75 min
(radnim danima) 

ili
x 150 min
(vikendom)
popodnevni i večernji (radnim danima)
ili
dnevni
(vikendom)

Upoznavanje i druženje sa drugim studentima čini značajan deo Programa stipendiranja studenata!

II PROGRAM STIPENDIRANJA STUDENATA OBUHVATA:

Upis na Program – proleće 2019.
Polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja prethodnog nivoa znanja stranog jezika (ukoliko se student prijavljuje za jezik koji je već učio)
PREMIUM kurs stranog jezika (engleski, nemački, italijanski, ruski, norveški, švedski, španski i francuski) ili Pripremni kurs za polaganje TOEFL ili IELTS ispita, uz primenu najsavremenijih metoda učenja propisanih opštom skalom Saveta Evrope
Redovne konsultacije sa profesorima – mentorima
Specijalizovane časove konverzacije
Jezičke radionice
Specijalizovane seminare
Osiguranje polaznika tokom trajanja Programa
Polaganje završnih ispita
Izdavanje zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO – Obrazovnog sistema (Više o zvaničnom sertifikatu EQUILIBRIO – Obrazovnog sistema možete pročitati klikom OVDE)
Pismenu garanciju kvaliteta za svakog polaznika (garancija podrazumeva besplatno, ponovno pohađanje istog kursa ukoliko polaznik ne položi završni ispit).

EQUILIBRIO METOD: BRZO, URAVNOTEŽENO, TRAJNO!

GRUPNA NASTAVA PO MERI SVAKOG POJEDINCA!

Iskoristite sve prednosti rada u grupi, uz individualni pristup u nastavi, usklađen sa Vašim potrebama:

  • kroz razgovor i diskutovanje sa ostalim polaznicima, sve teme na času će postati realnije, bliže i stavljene u kontekst
  • slušaćete druge polaznike, uočavati njihove greške i ispravljati iste u svom izlaganju, a one korisne izraze i nove konstrukcije koje čujete ćete i sami primenjivati, odmah i sad
  • učestvovaćete u igricama, kvizovima i takmičenjima, kroz koje ćete vežbati i koristiti sve one reči, izraze i gramatička pravila koja učite tokom nastave
  • radićete u grupi, ali ćete imati mentorsku nastavu kroz pažljivo praćenje profesora koji Vam prilagođava aktivnosti i prati rad svakog pojedinca u grupi

ISKORISTI PRILIKU, STEKNI NOVA ZNANJA NA JEZIČKIM RADIONICAMA
I SPECIJALIZOVANIM SEMINARIMA!

JEZIČKE RADIONICE I SPECIJALIZOVANI SEMINARI U PONUDI:

✓ Specijalizovane kreativne jezičke radionice

✓ Upoznavanje sa kulturom stranih zemalja

✓ Pisanje CV-ja i propratnog pisma na engleskom jeziku

✓ Pisanje CV-ja i propratnog pisma na nemačkom jeziku

✓ Sastavljanje aplikacije za master studije na engleskom jeziku

✓ Sastavljanje aplikacije za master studije na nemačkom jeziku

✓ Tehnike učenja stranih jezika

✓ Internet – prijatelj ili neprijatelj u učenju stranih jezika

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja TOEFL ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja IELTS ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja FCE ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja CAE ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja CPE ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja GOETHE ispita

JEZIČKE RADIONICE I SPECIJALIZOVANI SEMINARI U PONUDI:

✓ Specijalizovane kreativne jezičke radionice

✓ Upoznavanje sa kulturom stranih zemalja

✓ Pisanje CV-ja i propratnog pisma na engleskom jeziku

✓ Pisanje CV-ja i propratnog pisma na nemačkom jeziku

✓ Sastavljanje aplikacije za master studije na engleskom jeziku

✓ Sastavljanje aplikacije za master studije na nemačkom jeziku

✓ Tehnike učenja stranih jezika

✓ Internet – prijatelj ili neprijatelj u učenju stranih jezika

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja TOEFL ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja IELTS ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja FCE ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja CAE ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja CPE ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja GOETHE ispita

Za uspešnu karijeru potrebna su dodatna znanja i veštine. Pogledajte šta o našim kursevima stranih jezika kažu poznati sportisti, glumci, pevači…

III LOKACIJE ZA ODRŽAVANJE NASTAVE:

Nastavni centar Zeleni venac, Maršala Birjuzova 46
Nastavni centar Tašmajdan, Svetozara Ćorovića 15 (u blizini Mašinskog fakulteta)
Nastavni centar Vračar, Mileševska 9 (kod Kalenić pijace)
Nastavni centar Novi Beograd – Ušće, Bulevar Mihajla Pupina 97 (u neposrednoj blizini TC Ušće)
Nastavni centar Novi Beograd – Geneks, Narodnih heroja 49 (kod Geneks kule, u neposrednoj blizini Studentskog grada)
Nastavni centar Voždovac – Trošarina, Vojvode Stepe 344 (u neposrednoj blizini Studentskog doma 4. april)

IV CENA PROGRAMA:

Ukupna cena Programa iznosi 299 evra. Program stipendiranja studenata podrazumeva da student kome se odobri stipendija plaća samo jednu trećinu ukupnih troškova pohađanja Programa, dok su preostale 2/3 troškova pokrivene stipendijom.

OPIS PROGRAMA
STIPENDIRANJA:
TRAJANJE
PROGRAMA:
FOND
PROGRAMA:
CENA
PROGRAMA:
CENA SA ODOBRENOM STIPENDIJOM:
Stipendije za učenje stranih jezika 3 meseca 60 školskih časova 299 evra 99 evra*
OPIS PROGRAMA STIPENDIRANJA: Stipendije za učenje stranih jezika
TRAJANJE PROGRAMA: 3 meseca
FOND PROGRAMA: 60 školskih časova
CENA PROGRAMA: 299 evra
CENA SA ODOBRENOM STIPENDIJOM: 99 evra*

*Plaćanje je na 2 rate, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

V USLOVI ZA KONKURISANJE:

Da je student upisan na neki od državnih ili privatnih fakulteta i visokih strukovnih škola sa teritorije Beograda
Da student ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije, Republike Srpske ili Crne Gore

Idealno za sve koji planiraju studije ili putovanje u inostranstvo!

VI KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

Popunjen aplikacioni formular
Uverenje o upisanoj godini fakulteta ili visoke strukovne škole (2018/19) – fotokopija odgovarajuće strane u INDEKSU ili zvanično uverenje sa fakulteta ili visoke škole (dostavlja se lično prilikom upisa na Program)

O dodatnim razlozima za pohađanje Programa informišite se na: Zašto pohađati Program?

Prijavi se na Program stipendiranja studenata – proleće 2019,
nauči strani jezik i otvori sebi vrata sveta!

Detaljnije informacije o Programu moguće je dobiti kod koordinatora Programa u
EQUILIBRIO – Obrazovnom sistemu:

Dušica Cvetković, tel. 063 323 634 (11 – 17h)

Prijave za PROGRAM STIPENDIRANJA STUDENATA su u toku.

Možete aplicirati za stipendiju tako što ćete popuniti aplikacioni formular klikom OVDE.

Broj mesta je ograničen.

Medijska podrška Programa stipendiranja – studentski portal: www.studentskizivot.com 

ISKORISTI PROLEĆE NA PRAVI NAČIN, ULOŽI U SVOJE ZNANJE I SVOJU BUDUĆNOST. APLICIRAJ ZA STIPENDIJU I USAVRŠI ZNANJE STRANOG JEZIKA PO IZBORU!

U narednom video spotu, možete se upoznati sa načinom na koji se izvodi nastava: