Info o programu

Program stipendiranja studenata – jesen 2017. 

Evropski pokret FUTURIS, u skladu sa svojim ciljevima promovisanja važnosti sekundarnog obrazovanja kod omladine, u saradnji sa Obrazovnim sistemom EQUILIBRIO organizuje i tokom jeseni 2017. Program stipendiranja studenata.

Program stipendiranja studenata – jesen 2017. osmišljen je tako da zainteresovanim studentima beogradskih fakulteta i visokih strukovnih škola omogući pohađanje PREMIUM kurseva stranih jezika, jezičkih radionica i specijalizovanih seminara, uz izdavanje zvaničnih sertifikata Obrazovnog sistema EQUILIBRIO.

Pravo na konkurisanje imaju studenti koji do sada nisu koristili ovaj vid stipendije u prethodnim Programima stipendiranja studenata.

Program počinje polovinom novembra 2017. i traje 3 meseca. Nastava se održava radnim danima (u popodnevnim i večernjim terminima) ili vikendom (u dnevnim terminima). Pohađanje PREMIUM kursa stranog jezika je obavezno, dok su radionice i seminari fakultativni.

Student kome bude odobren zahtev za stipendiju u obavezi je da redovno pohađa kurs stranog jezika i da polaže završne ispite. Prisustvo na minimum 70% nastave, kao i položeni završni ispiti, uslovi su za izdavanje zvaničnog sertifikata Obrazovnog sistema EQUILIBRIO.

Sertifikat kao dokaz znanja – sastavni deo Programa
stipendiranja studenata!

Ukoliko se student upisuje na jezik koji je već učio, ulaznim testiranjem biće precizno utvrđen trenutni nivo njegovog predznanja i shodno tome biće upisan na odgovarajući nivo učenja. Ulazno testiranje podrazumeva izradu pismenog testa koji obuhvata gramatičke i leksičke jedinice određenog jezika i radi se isključivo u prostorijama Centra.

Nastava se organizuje prema jedinstvenoj skali Saveta Evrope, od A1 do C1 nivoa.

Stipendije za studenteI OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU STIPENDIRANJA STUDENATA – JESEN 2017:  

Program stipendiranja studenata sastoji se iz PREMIUM kurseva stranih jezika, jezičkih radionica i specijalizovanih seminara (info o PREMIUM kursevima pročitajte na PREMIUM KURSEVI STRANIH JEZIKA)
Pohađanje PREMIUM kursa stranog jezika je obavezno, dok su radionice i specijalizovani seminari fakultativni
Pravo na konkurisanje imaju studenti koji do sada nisu koristili ovu vrstu stipendije u prethodnim Programima stipendiranja studenata
Pravo na konkurisanje imaju studenti državnih i privatnih fakulteta i visokih strukovnih škola sa teritorije grada Beograda
Pravo na konkurisanje imaju studenti na osnovnim strukovnim, akademskim, master ili doktorskim studijama
Jezici koje možete pohađati u okviru ovog Programa su: engleski, nemački, italijanski, ruski, norveški, švedski, španski, francuski, portugalski i arapski
Početak Programa je u novembru 2017.
Trajanje Programa je 3 meseca
Ukupan fond Programa je 60 školskih časova (nastava + radionice i seminari)
Tempo rada je dva puta nedeljno po 75 minuta ili jednom nedeljno po 150 minuta (blok nastava)
Termini za održavanje nastave su popodnevni i večernji (radnim danima) ili dnevni (vikendom)
Obezbeđen je rad u malim, mentorskim grupama polaznika (mentor prati napredak svakog polaznika pojedinačno od početka do kraja trajanja Programa obuke)

JEZICI U PONUDI: NIVOI U PONUDI: LOKACIJA ODRŽAVANJA NASTAVE
(nastavni centri):
UKUPAN FOND PROGRAMA: TRAJANJE PROGRAMA: TEMPO RADA: TERMINI ZA NASTAVU:
engleski i nemački A1-C1 Vukov spomenik
Tašmajdan
Vračar
Novi Beograd

60 školskih
časova
3 meseca 2 x 75 min
(radnim danima)

ili

x 150 min
(vikendom)
popodnevni i večernji
(radnim danima) 
ili dnevni
(vikendom)
italijanski, ruski, norveški, švedski, španski, francuski, portugalski i arapski  A1/1
i
A1/2
JEZICI U PONUDI: NIVOI U PONUDI: LOKACIJA ODRŽAVANJA NASTAVE
(nastavni centri):
engleski i nemački A1-C1 Vukov spomenik
Tašmajdan
Vračar
Novi Beograd
italijanski, ruski, norveški, švedski, španski, francuski, portugalski i arapski  A1/1
i
A1/2
UKUPAN FOND PROGRAMA: TRAJANJE PROGRAMA:
60 školskih
časova
3 meseca
TEMPO RADA: TERMINI ZA NASTAVU:
2 x 75 min
(radnim danima) 

ili
x 150 min
(vikendom)
popodnevni i večernji (radnim danima)
ili
dnevni
(vikendom)

Upoznavanje i druženje sa drugim studentima čini značajan deo Programa stipendiranja studenata!

II PROGRAM STIPENDIRANJA STUDENATA OBUHVATA:

Upis na Program – jesen 2017.
Polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja prethodnog nivoa znanja stranog jezika (ukoliko se student prijavljuje za jezik koji je već učio)
PREMIUM kurs stranog jezika (engleski, nemački, italijanski, ruski, norveški, švedski, španski, francuski, portugalski i arapski), uz primenu najsavremenijih metoda učenja, usklađenih sa jedinstvenom skalom Saveta Evrope od A1 do C1
Redovne konsultacije sa profesorima – mentorima
Specijalizovane časove konverzacije
Jezičke radionice
Specijalizovane seminare
Osiguranje polaznika tokom trajanja Programa
Polaganje završnih ispita
Izdavanje zvaničnog sertifikata Obrazovnog sistema EQUILIBRIO

JEZIČKE RADIONICE I SPECIJALIZOVANI SEMINARI U PONUDI:

✓ Specijalizovane kreativne jezičke radionice

✓ Upoznavanje sa kulturom stranih zemalja

✓ Pisanje CV-ja i propratnog pisma na engleskom jeziku

✓ Pisanje CV-ja i propratnog pisma na nemačkom jeziku

✓ Sastavljanje aplikacije za master studije na engleskom jeziku

✓ Sastavljanje aplikacije za master studije na nemačkom jeziku

✓ Tehnike učenja stranih jezika

✓ Internet – prijatelj ili neprijatelj u učenju stranih jezika

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja TOEFL ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja IELTS ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja FCE ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja CAE ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja CPE ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja GOETHE ispita

JEZIČKE RADIONICE I SPECIJALIZOVANI SEMINARI U PONUDI:

✓ Specijalizovane kreativne jezičke radionice

✓ Upoznavanje sa kulturom stranih zemalja

✓ Pisanje CV-ja i propratnog pisma na engleskom jeziku

✓ Pisanje CV-ja i propratnog pisma na nemačkom jeziku

✓ Sastavljanje aplikacije za master studije na engleskom jeziku

✓ Sastavljanje aplikacije za master studije na nemačkom jeziku

✓ Tehnike učenja stranih jezika

✓ Internet – prijatelj ili neprijatelj u učenju stranih jezika

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja TOEFL ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja IELTS ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja FCE ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja CAE ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja CPE ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja GOETHE ispita

III LOKACIJE ZA ODRŽAVANJE NASTAVE:

Nastavni centar Vukov spomenik, Ivankovačka 20A
Nastavni centar Tašmajdan, Svetozara Ćorovića 15
Nastavni centar Vračar, Mileševska 9 (kod Kalenić pijace)
Nastavni centar Novi Beograd, Narodnih heroja 49 (kod Geneks kule, u neposrednoj blizini Studentskog grada)

IV CENA PROGRAMA:

Ukupna cena Programa iznosi 299 evra. Program stipendiranja studenata podrazumeva da student plaća samo trećinu ukupnih troškova pohađanja Programa, dok su preostale 2/3 troškova pokrivene stipendijom.

OPIS PROGRAMA
STIPENDIRANJA:
TRAJANJE
PROGRAMA:
FOND
PROGRAMA:
CENA
PROGRAMA:
CENA SA ODOBRENOM STIPENDIJOM:
Stipendije za učenje stranih jezika 3 meseca 60 školskih časova 299 evra 99 evra*
OPIS PROGRAMA STIPENDIRANJA: Stipendije za učenje stranih jezika
TRAJANJE PROGRAMA: 3 meseca
FOND PROGRAMA: 60 školskih časova
CENA PROGRAMA: 299 evra
CENA SA ODOBRENOM STIPENDIJOM: 99 evra*

*Plaćanje je na 2 rate, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

V USLOVI ZA KONKURISANJE:

Pravo na konkurisanje imaju studenti koji do sada nisu koristili ovaj vid stipendije u prethodnim Programima stipendiranja
Da je student upisan na neki od državnih ili privatnih fakulteta i visokih strukovnih škola sa teritorije Beograda
Da student ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije, Republike Srpske ili Crne Gore

Idealno za sve koji planiraju studije ili putovanje u inostranstvo!

VI KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

Popunjen aplikacioni formular
Uverenje o upisanoj godini fakulteta ili visoke strukovne škole (2017/18) – fotokopija odgovarajuće strane u INDEKSU ili zvanično uverenje sa fakulteta ili visoke škole (dostavlja se lično po odobrenju stipendije)

O dodatnim razlozima za pohađanje Programa informišite se na: Zašto pohađati Program?

Prijavi se na Program stipendiranja studenata – jesen 2017,
nauči strani jezik i otvori sebi vrata sveta!

Detaljnije informacije o Programu moguće je dobiti kod koordinatora Programa u
Obrazovnom sistemu EQUILIBRIO:

Dušica Cvetković, tel. 063 323 634 (11 – 17h)

Iskoristite jesen na pravi način, uložite u svoje znanje i svoju budućnost. Aplicirajte za stipendiju i usavršite znanje stranog jezika po izboru.

Prijave za PROGRAM STIPENDIRANJA STUDENATA su u toku.

Možete aplicirati za stipendiju tako što ćete popuniti aplikacioni formular klikom OVDE.

Broj mesta je ograničen.

Medijska podrška Programa stipendiranja – studentski portal: www.studentskizivot.com 

U narednom video spotu, možete se upoznati sa načinom na koji se izvodi nastava: