Kurs engleskog jezika max3 - Program stipendiranja studenata
 

SPECIJALIZOVANI KURS
ENGLESKI MAX 3

https://www.stipendijezastudente.com/wp-content/uploads/2019/10/stipendije-za-studente-program-2019.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://www.stipendijezastudente.com/wp-content/uploads/2019/10/prijava-stipendije-za-studente-beograd.png

ENGLESKI MAX 3 je specijalizovani kurs engleskog jezika osmišljen za brzo ovladavanje veštinama poslovne komunikacije i unapređenje opšteg poznavanja engleskog jezika.

Ovaj kurs možete pohađati u okviru Programa stipendiranja studenata – Proleće 2020.

U nastavku teksta možete pročitati info o Programu stipendiranja i ovom specijalizovanom kursu, a na kraju stranice se nalazi upustvo za apliciranje za stipendiju (za pohađanje ovog specijalizovanog kursa ili nekog drugog kursa koji se nalazi u ponudi u okviru Programa stipendiranja studenata).

Kurs ENGLESKI MAX 3 predstavlja kombinaciju 3 kursa engleskog jezika u jednom: (opšti+poslovni+konverzacijski), čime se istovremeno radi na razvoju kompetencija i veština koje su neophodne kako biste uspešno komunicirali na engleskom, kako u svakodnevnim situacijama, tako i u poslovnom okruženju.

Kurs ENGLESKI MAX 3 obuhvata:

ČASOVE OPŠTEG ENGLESKOG JEZIKA – zasnivaju se na razvoju sve četiri jezičke kompetencije (čitanje, pisanje, slušanje i govor), dok se gramatika usvaja kroz lak i zanimljiv metod.

ČASOVE POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA – zasnivaju se na osposobljavanju polaznika da se samopouzdano pismeno i usmeno izražava na poslovnim sastancima, seminarima, konferencijama, putovanjima, ali i u svakodnevnom radu. Polaznik se osposobljava da koristi vokabular i termine shodno situacijama u kojima se nalazi.

ČASOVE KONVERZACIJE – zasnivaju se na razvoju veštine usmenog izražavanja. Časovi konverzacije osmišljeni su tako da poboljšaju sposobnost komunikacije kako u svakodnevnom, tako i u poslovnom svetu. Cilj časa je da se aktivira prethodno i tek stečeno znanje otvorenom diskusijom i debatom na neku od tema koje su interesantne i korisne polaznicima.

Za uspešnu karijeru potrebna su dodatna znanja i veštine.
Pogledajte šta o našim kursevima stranih jezika kažu poznati sportisti, glumci, pevači…

Tri kursa engleskog jezika u jednom kursu:
opšti + poslovni + konverzacijski!

ENGLESKI MAX 3 kurs posebno preporučujemo studentima završnih godina osnovnih ili postdiplomskih studija koji planiraju ulazak u poslovni svet jer će im ovaj kurs pomoći da odgovore na zahteve svog budućeg radnog mesta kada je engleski jezik u pitanju. Takođe, ENGLESKI MAX 3 namenjen je i osobama koji su u potrazi za poslom ili žele da promene trenutni, kao i zaposlenim ljudima čiji posao zahteva korišćenje engleskog jezika.

Opšti info:

Pravo na konkurisanje imaju svi studenti bez obzira da li su koristili ovaj vid stipendije u prethodnim Programima stipendiranja studenata.
Pravo na konkurisanje imaju studenti državnih i privatnih fakulteta i visokih strukovnih škola sa teritorije Beograda
Pravo na konkurisanje imaju studenti na osnovnim strukovnim, akademskim, master ili doktorskim studijama
Početak Programa je krajem februara - početkom marta 2020.
Trajanje Programa je 3 meseca
Ukupan fond Programa je 60 školskih časova (nastava + radionice + seminari)
Termini za održavanje nastave su popodnevni i večernji (radnim danima) ili dnevni (vikendom)
Nastava se odžava u nastavnom centru Vukov spomenik – Svetozara Ćorovića 15
Obezbeđen je rad u malim, mentorskim grupama polaznika (mentor prati napredak svakog polaznika pojedinačno)

Pogledajte kako izgleda atmosfera na časovima tokom Programa stipendiranja studenata!

UPOZNAVANJE I DRUŽENJE SA DRUGIM STUDENTIMA ČINI ZNAČAJAN DEO PROGRAMA STIPENDIRANJA STUDENATA!

Program obuhvata:

Upis na Program – proleće 2020.
Polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja prethodnog nivoa znanja stranog jezika
Pohađanje kursa Engleski MAX 3, uz primenu najsavremenijih metoda učenja propisanih opštom skalom Saveta Evrope
Redovne konsultacije sa profesorima – mentorima
Specijalizovane časove konverzacije
Jezičke radionice
Specijalizovane seminare
Polaganje završnih ispita
Osiguranje polaznika tokom trajanja Programa

Upisom na kurs ENGLESKI MAX 3 stičete pravo i na pohađanje jezičkih radionica i specijalizovanih seminara.

Jezičke radionice i specijalizovani seminari u ponudi:

Specijalizovane kreativne jezičke radionice
Pisanje CV-ja na engleskom jeziku
Pisanje propratnog pisma na engleskom jeziku
Pisanje CV-ja na nemačkom jeziku
Pisanje propratnog pisma na nemačkom jeziku
Sastavljanje aplikacije za master studije na engleskom jeziku
Sastavljanje aplikacije za master studije na nemačkom jeziku
Internet – prijatelj ili neprijatelj u učenju stranih jezika
Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja TOEFL ispita
Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja IELTS ispita
Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja FCE ispita
Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja CAE ispita
Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja CPE ispita
Specijalizovani seminar: Tehnike polaganja GOETHE ispita

Pogledajte kako izgleda jedan od naših nastavnih centara: EQUILIBIRO – Vukov spomenik

ISKORISTI PRILIKU, STEKNI NOVA ZNANJA NA JEZIČKIM RADIONICAMA
I SPECIJALIZOVANIM SEMINARIMA!

Ukupna cena Programa iznosi 299 evra. Program stipendiranja studenata podrazumeva da student kome se odobri stipendija plaća samo jednu trećinu ukupnih troškova pohađanja Programa, dok su preostale dve trećine troškova pokrivene stipendijom.

CENA PROGRAMA:

REDOVNA CENA:
012345678900123456789001234567890
CENA SA ODOBRENOM STIPENDIJOM:
0123456789001234567890
uz plaćanje na dve rate, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

Uslovi za konkurisanje:

Da je student upisan na neki od državnih ili privatnih fakulteta i visokih strukovnih škola sa teritorije Beograda
Da student ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije, Republike Srpske ili Crne Gore

Konkursna dokumentacija:

Popunjen aplikacioni formular
Uverenje o upisanoj godini fakulteta ili visoke strukovne škole (2019/20) – fotokopija odgovarajuće strane u INDEKSU ili zvanično uverenje sa fakulteta ili visoke škole (dostavlja se lično prilikom upisa na Program)

O dodatnim razlozima za pohađanje Programa informišite se na: Zašto pohađati Program?
Detaljnije informacije o Programu moguće je dobiti kod koordinatora Programa u
EQUILIBRIO – Obrazovnom sistemu:

Dušica Cvetković, tel. 063 323 634 (11 – 17h)

Prijave za PROGRAM STIPENDIRANJA STUDENATA su u toku.

Možete aplicirati za stipendiju tako što ćete popuniti aplikacioni formular klikom na

Broj mesta je ograničen.

Medijska podrška Programa stipendiranja – studentski portal: www.studentskizivot.com 

ISKORISTI PROLEĆE NA PRAVI NAČIN, ULOŽI U SVOJE ZNANJE I SVOJU BUDUĆNOST. APLICIRAJ ZA STIPENDIJU I USAVRŠI ZNANJE STRANOG JEZIKA PO IZBORU!

U narednom video spotu, možete se upoznati sa načinom na koji se izvodi nastava: