Jezičke radionice - jun 2019. - Program stipendiranja studenata - proleće 2019.

Jezičke radionice – jun 2019.

PROGRAM STIPENDIRANJA STUDENATA – PROLEĆE 2019.

U nastavku možete pronaći raspored jezičkih RADIONICA koje su predviđene u okviru Programa na koji ste upisani.

DATUM ODRŽAVANJA JEZIČKIH RADIONICA: 08.06.2019. (subota)

LOKACIJA ODRŽAVANJA RADIONICA: Nastavni centar Tašmajdan (Svetozara Ćorovića 15)

Za prisustvovanje na nekoj od radionica, potrebno je da se prijavite:

 – pozivom na broj telefona 063/323-634 (11-17h) ili 

 – slanjem informacija na mejl adresu dusica@stranijezici.com (potrebno je da pošaljete ime, prezime, broj telefona i naznačite radionicu na koju želite da se prijavite)

ROK ZA PRIJAVE: 06.06.2019.

 

JEZIČKE RADIONICE – ENGLESKI JEZIK

NIVO: TERMIN ODRŽAVANJA:
A1 10 – 11.30h
11.30 – 13h
A2 10 – 11.30h
11.30 – 13h
B1 13 – 14.30h
14.30 – 16h
B2 13 – 14.30h
14.30 – 16h
C1 13 – 14.30h

 

JEZIČKE RADIONICE – NEMAČKI JEZIK

NIVO: TERMIN ODRŽAVANJA:
A1

 

10 – 11.30h
11.30 –13h
A2 + B1

 

13–14.30h
14.30–16h

 

JEZIČKE RADIONICE- ITALIJANSKI JEZIK

NIVO: TERMIN ODRŽAVANJA:
A1 11.30 – 13h

 

JEZIČKE RADIONICE – ŠPANSKI JEZIK

NIVO: TERMIN ODRŽAVANJA:
A1 10 – 11.30h

 

JEZIČKE RADIONICE – FRANCUSKI JEZIK

NIVO: TERMIN ODRŽAVANJA:
A1 13–14.30h

 

JEZIČKE RADIONICE – RUSKI JEZIK

NIVO: TERMIN ODRŽAVANJA:
A1 11.30 – 13h

 

*Podsećamo Vas da prisustvo na radionicama nije obavezno.

**Za održavanje svake pojedinačne radionice neophodno je da se prijavi minimum 10 polaznika. EQUILIBRIO – Obrazovni sistem zadržava pravo da otkaže pojedinačnu radionicu ukoliko je broj prijavljenih polaznika manji od 10.